In de Sauna Embricana kunt u genieten van sauna-cultuur in al haar facetten: onze massief houten sauna-huizen en ons keramische stoombad bieden u een even spannende en als ontspannende sauna-ervaring. Stijlvol ingerichte rustruimten zorgen voor diepe ontspanning en voeren u mee naar een wereld van rust en welzijn.

Onze sauna’s –
pure ontspanning.

Royaal ontspannen

De Sau­na Em­bri­ca­na zal u aan­ge­naamn ver­ras­sen. Weg uit de al­le­daag­se sleur naar een sau­na­-be­le­ve­nis, dat al uw zin­tui­gen stre­elt. Wij ont­voe­ren u naar een wereld van wel­be­ha­gen: du­i­de­li­jke vor­men uit spe­ciaal ge­selec­te­er­de ma­te­ria­len, sfeer­vol­le klanken, be­to­ve­r­en­de geu­ren en le­ven­di­ge kleu­ren – bij ons be­leeft u het com­fort van de hui­di­ge sau­na­-cul­tuur. Mas­sie­ve sau­na-blok­hut­ten zor­gen voor een even­zo span­nend als ont­span­nend opont­houd. De Sau­na Em­bri­ca­na biedt u ten al­le ti­j­de een aan­ge­naam ge­vo­el van ge­bor­gen­heid. Be­gin uw dag in het kera­mi­sch stoom­bad of in het Val­o®-­bad en ver­zuim niet de Ru­suu®-​sau­na met haar heer­li­jke ro­zen­geur. Of So­in­ti®-​, Event-​ of Maa®-​sau­na – het maakt niet uit, wel­ke uw fa­vo­r­iet is – u kiest al­ti­jd go­ed, want ie­de­re sau­na is iets bi­jzon­ders.

Rustruimten in de Sauna Embricana

De Sauna Embricana biedt u allerlei rustruimten en plekken om tot uzelf te komen. Zo kunt u genieten van de stilte in het Azia-gebouw of van de sfeer in de openhaard-lounge van het Event-gebouw. U kunt heerlijk ontspannen in de rustruimten van het hoofdgebouw en uw blik over het complex laten dwalen of kiezen voor de rustzones in de openlucht. Hier kunt u kiezen voor onze ruime ligweide of onze terrassen.

Levenselixer

Waar strelende warmte en doordringende hitte uw lichaam verwennen, heeft water een stimulerende werking. Hier komt het element water volledig tot zijn recht, met al zijn facetten. Geniet van de welkome afkoeling met ijs tijdens de opgieting, van de zwem- en badervaring in het buitenbad, dat met 28 °C ook ’s winters lokt met waterval, massagestraal en beweging, of van het verfrissende drinkgenot dat uw levensgeesten opwekt. Na een sauna-sessie moet de bloedsomloop worden gestimuleerd – bijvoorbeeld in het dompelbad, onder de stortdouche, met een wisseldouche of met koelend crushed ice dat de huidfuncties activeert. Ontdek de mogelijkheden van onze belevenisdouches en verfris uzelf in de koude nevel. Duik weg in de wereld van de Sauna Embricana en laat u inspireren door onze vele vormen van vitaliserend water.

Genot voor ogen en tong

Om een dag­je sau­na af te ron­den, mag het u aan niets ont­breken. Ont­dek ons re­stau­rant. Be­leef de vo­or­tref­fe­li­jke gas­tro­no­mie in een sti­jl­vol­le om­ge­ving. Ver­toef aan een ri­jk ge­dek­te ta­fel, in een ge­zel­li­ge kring aan on­ze gro­te bar of ge­heel onst­pan­nen in de open-​haard loun­che. Het aan­bod uit on­ze keu­ken is ge­va­rie­erd, re­gio­naal en da­ge­li­jks vers. Laat het u sma­ken!

Openingstijden van het restaurant:
maandag t/m donderdag 11 – 21 uur, vrijdag 11 – 22 uur, zaterdag 11 – 21 uur, zon- en feestdagen 11 – 20 uur

De keuken opent telkens 1 uur ná en sluit 30 minuten vóór de openingstijden van het restaurant.

Wellnessaanbod

In on­ze well­ne­saf­de­ling ko­men li­chaam en geest weer in har­mo­nie. Onze Mas­seu­se  staat hier ­met pro­fes­sio­na­li­teit, per­so­on­lijke sti­jl , aan­dacht en kwa­li­teit ga­rant voor uw wel­be­ha­gen. Zij heeft een omv­an­gri­jk pro­gram­ma met di­ver­se mas­sa­ges en re­lax­the­ra­pi­eën voor u ge­creeëerd. Ont­span bij een Lomi-Lomi-mas­sa­ge of gun uw rug eens een aan­ge­naam ver­wen­pro­gram­ma. Kom bin­nen, sluit uw ogen en geef u over aan be­kwa­me han­den, die u ont­voe­ren naar een sfeer van be­haag­li­jk­heid.

Ook niet-sauna-gasten zijn van harte welkom. Maak uw afspraak voor een massage of cosmetische behandeling met

Bediha Erzi
Telefoon: +49 2822-91421-292